We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Vragen over de heropstart.

 vragen pictogram
 Moet mijn kind blijven eten?
   Ja, de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar gaan tussen de middagpauze niet naar huis. Zij blijven op
   school tot 15 uur. Ze eten in de klas.
Krijgt mijn kind, 1e, 2e en 6e leerjaar, dat toch niet naar school komt werkboeken en/of oefeningen?
   Er is geen afstandsonderwijs meer. Zij kunnen, zoals in niet-coronatijd bij ziekte, de taken die in de
   klas gemaakt werden gedeeltelijk achteraf thuis bijwerken.
 Waar haal ik mijn kind af?
   Op dezelfde plaats als waar je kind de school binnenkomt. Zoals afgesproken in de vorige brief.
 Welke kinderen volgen vrijdag 15 mei al les?
   Enkel de leerlingen van het 6e leerjaar.
 Mag mijn kind afwezig zijn?
   Dit kan omwille van ziekte of …. Je verwittigt de school via tel of mail.
   De school doet inspanningen om jullie kind veilig naar school te laten komen.
Mag mijn kind het ontwerp van de schoolmascotte meebrengen?
   Zeker meebrengen!
 Is er woensdag 20 mei opvang?
   Neen, dan is er een facultatieve vrije dag zoals reeds gepland.