We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Info 1 september

202009 start

Beste ouders en leerlingen

We kijken er naar uit om op dinsdag 1 september, samen met jullie kinderen, het schooljaar 2020-2021 te starten. We starten met pandemiescenario “geel”. We proberen jullie met de volgende afspraken een antwoord te geven op heel wat vragen.

Pandemiescenario code geel:
- Alle kinderen komen 5 dagen per week naar school.
- We starten om 8.30 uur en eindigen om 15.00 uur. Enkel de 2,5 jarigen en de 3-jarigen starten dinsdag 1 september uitzonderlijk om 8.40 uur en vanaf 2 september starten ze ook om 8.30 uur.
- Handen worden regelmatig ontsmet, vanaf het binnenkomen op school tot het verlaten van de school.
- Speelplaats (inclusief speeltuigen en materiaal) = normale werking
- Gebruik infrastructuur: eetzaal, gangen en klaslokalen = normale werking
- Kinderen brengen hun eigen drankflesje (liefst water) mee. Er wordt geen drank op school verkocht.
- Alle gebruikte lokalen, tafels en stoelen worden dagelijks gereinigd/ontsmet.
- Voor verjaardagen mogen enkel individueel ingepakte cadeautjes uitgedeeld worden (geen taarten, cakes, chips,…)
- Voor- en naschoolse opvang = normale werking

Wat verwachten we van ouders?

- Kinderen komen op tijd!
- Parkeer de wagen op een parkeerterrein eventueel iets verder van de school en wandel tot aan de school. Dit om chaos aan de schoolpoort te vermijden.
- Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
- Kom niet op het terrein van de school: niet op de speelplaats, niet in de gangen, niet in de klas.
- Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
- Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
- Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Waar betreden en verlaten de kinderen de school?
- Alle kinderen die gebruik maken van de opvang komen binnen via de kleine poort van de kleuterspeelplaats aan de Parklaan.
- Het 1e , 2e en 3e leerjaar komt binnen/verlaat de school via de hoofdingang aan de Parklaan.
- Het 4e, 5e en 6e leerjaar komt binnen/verlaat de school via de groene poort aan de Oenselstraat.
- Uitzondering: Kinderen van het 1e t.e.m. het 6e leerjaar die ’s middags thuis gaan eten verlaten en betreden tijdens de middagpauze de school via de Oenselstraat.

 Wat als je kind ziek is?
- Zieke kinderen blijven thuis.
- Wordt je kind ziek op school. Dan zetten we het in een apart lokaal en vragen je om je kind af te halen. Neem dan telefonisch contact met de huisarts.
- Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona verwittig dan de school. De school neemt dan de nodige stappen i.s.m. het CLB.

Directie en leerkrachten Mozaïek