We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Inschrijvingen

Instapdata:

VOORAF: Opgelet! Gelieve steeds EERST telefonisch contact (+32(0)89 76 34 99) met de school op te nemen, om onnodige wachttijden te vermijden.

Kleuters mogen vanaf 2,5 jaar naar school komen.
Op volgende instapdata worden de kleuters van minder dan 3 jaar ingeschreven en toegelaten:

  • de eerste schooldag van het schooljaar
  • de eerste schooldag na de Herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de Kerstvakantie
  • op 01 februari
  • de eerste schooldag na de Krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de Paasvakantie
  • de eerste schooldag na O.H.-Hemelvaart

Leerlingen van de lagere school kunnen steeds worden ingeschreven.

Waar?

Je kan je kind inschrijven op het secretariaat. Dat vind je indien je binnenkomt door de personeelsingang (Parklaan) en daar de gang naar LINKS volgt. Dan neem je de eerste deur RECHTS. Hier zal je alle nodige informatie verstrekt worden.