We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Wat Is?

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die alle ouders van de leerlingen vertegenwoordigt, met de bedoeling de opvoeding van de kinderen te bevorderen in samenwerkingsverband met de leerkrachten.

Waarom een ouderraad ?

  • Omdat ouders, directie en leerkrachten zo een ontmoetingsplek hebben waar ze samen kunnen werken aan een goede en aangename school
  • Omdat ouders zo problemen die ze zien kunnen aankaarten en samen met de school aan een oplossing kunnen werken
  • Omdat ouders zo horen waar de school mee bezig is
  • Omdat ouders zo zelf hun steentje kunnen bijdragen om de school van hun kinderen wat 'extra' te geven. Dat kan schoolmateriaal zijn, verfraaiing van het gebouw, ....